انواع خدمات حسابرسی

انواع خدمات حسابرسی

دامنه خدماتی که توسط حسابرسان ارایه می‌شود از یک حسابرس تا حسابرس دیگر می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند هم در کیفیت خدمات و هم در تعداد یا کمیت خدمات باشد. انواع خدماتی که حسابرسان

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
فعال شهریور 18, 1401
حسابرسی با رایانه به همراه معرفی چند نرم‌افزار مورداستفاده در حسابرسی

حسابرسی با رایانه به همراه معرفی چند نرم‌افزار مورداستفاده در حسابرسی

  تعریف حسابرسی با رایانه درواقع واژه حسابرسی رایانه‌ای به استفاده از فناوری رایانه (کامپیوتر) در کارهای حسابرسی اطلاق می‌شود. امروزه بسیاری از اطلاعات شرکت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی نگهداری می‌شود و به‌مرور استفاده از کاغذ

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
فعال شهریور 22, 1400
بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

[ux_image id="17537"] در این مقاله به معرفی 9 بخش بوم مدل کسب و کار می‌پردازیم. یکی از ویژگی‌های این ابزار امکان استفاده گروهی و به چالش کشیدن مدل کسب و کار شرکت خود است. اصطلاح مدل

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
فعال خرداد 25, 1400
اثربخشی و مزایای آن

اثربخشی و مزایای آن

  تعریف اثربخشی چیست؟ میزان تحقق اهداف را اثربخشی گویند. به عبارت دیگر ناشی از عملیات موجود و منابع در اختیار به چه میزان به اهداف مورد انتظار دست یافته‌ایم. برای مثال قرار بود درآمد

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
فعال بهمن 12, 1398