استفاده از کارشناس در حسابرسی عملیاتی

استفاده از کارشناس در حسابرسی عملیاتی

یکی از موضوعاتی که در حسابرسی و مخصوصاً در حسابرسی علمیاتی مطرح می شود استفاده از کارشناسان رشته‌های دیگر در حسابرسی عملیاتی است. برای این که موضوع قابل فهم شود باید اول کارشناس تعریف شود

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
به 18 اردیبهشت 1403
کسب شناخت از شرکت در حسابرسی: راهنمای جامع

کسب شناخت از شرکت در حسابرسی: راهنمای جامع

مقدمه در دنیای پیچیده و پویای امروز، حسابرسی صرف اسناد و ارقام دیگر کافی نیست. برای ارائه گزارشی دقیق و مفید، حسابرسان باید درک عمیقی از شرکت و فعالیت‌های آن داشته باشند. این درک عمیق،

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
به 18 اردیبهشت 1403
پاسخ به چند سوال در رابطه با حسابرسی علمیاتی

پاسخ به چند سوال در رابطه با حسابرسی علمیاتی

1. حسابرسی علمیاتی چیست؟ حسابرسی علمیاتی یا به انگلیسی Operational Audit، فرایندی است که در آن به‌طور جامع و سیستماتیک بررسی می‌شود که چگونه فرآیندها، روش‌ها و سیستم‌های سازمان در حال اجرا هستند و آیا

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
به 19 خرداد 1402
انواع خدمات حسابرسی

انواع خدمات حسابرسی

دامنه خدماتی که توسط حسابرسان ارایه می‌شود از یک حسابرس تا حسابرس دیگر می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند هم در کیفیت خدمات و هم در تعداد یا کمیت خدمات باشد. انواع خدماتی که حسابرسان

مرادعلی حمزه‌لی
مرادعلی حمزه‌لی
به 18 شهریور 1401