سوالات متداول

لطفا پیش از ارسال پیام، سوالات متداول را مطالعه کنید.

حسابرسی نو مرجع آموزش حسابرسی

سعی ما بر این است که مطالبی که برای حسابرسی لازم است از به روزترین مطالب انتخاب و به ساده ترین شکل در این سایت به حسابرسان و علاقمندان حسابرسی ارائه کنیم.

مرجع آموزش استانداردهای حسابرسی

سعی ما بر این است که استانداردها را ساده سازی کرده و از طریق استفاده از آزمونهایی حسابرسی را به حسابرسان و علاقمندان حسابرسی آموزش دهیم.

مرجع آموزش استانداردهای حسابداری

سعی بر این است که با ساده سازی و استفاده از فایلهای آموزشی بتوانیم مطالب و نکات کلیدی استانداردها را به حسابرسان، حسابداران و علاقمندان حسابداری آموزش دهیم.

مرجع آموزش استفاده از نرم افزارها در حسابرسی و حسابداری

سعی می شود نحوه استفاده از نرم افزارهایی که در دسترس هستند آموزش دهیم تا سرعت انجام و دقت کار حسابرسی افزایش یابد.

مرجع آموزش قوانین مورد استفاده در کار حسابداری و حسابرسی

قوانین تجارت، محاسبات عمومی و قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که در حسابداری و حسابرسی کاربرد دارند از طریق ساده سازی در دسترس علاقمندان حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

 

[/col]

ارسال یک ایمیل
    این یک فرم برای نمایش است. برای استفاده لازم است پیکربندی انجام شود.

    [/row]