قبلی
بعدی

جدیدترین مقالات آموزشی

دوره آموزشی آنلاین استفاده از اکسل در حسابرسی

100,000 تومان
نحوه تهیه کاربرگ‌های حسابرسی در اکسل نحوه خودکارسازی تهیه این کاربرگ‌ها نحوه عطف دادن در اکسل

دوره آموزش حسابرسی عملیاتی

1,500,000 تومان
آموزش کاربردی حسابرسی عملیاتی ارزیابی کنترلهای داخلی ارزیابی نتایج عملیات شرکت ارائه پیشنهاد به مدیران شرکت

دوره آموزش الکترونیکی کردن پرونده حسابرسی

100,000 تومان
الکترونیکی کردن پرونده حسابرسی با کمترین هزینه دسترسی به تمامی مدارک پرونده در سال‌های بعد معرفی تمامی ابزارهای لازم و نحوه کار با آنها آموزش کار با برنامه‌های معرفی شده در حد نیاز