[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

دوره‌های آموزشی استانداردهای حسابرسی

[/col]

[/row]

دوره‌های آموزشی استانداردهای حسابرسی به شرح زیر ارائه می‌گردد. برای هر استاندارد یک دوره آموزشی تعریف شده است که در آن فایل‌های متن استاندارد با هایلایت بخش‌هایی که بیشتر در آزمون‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، فایل‌های پاورپوینت آموزشی و آزمون استاندارد که محیطی شبیه محیط آزمون واقعی در آن شبیه‌سازی شده است، ارائه می‌شود.

دوره‌ها به ترتیب تهیه و در این بخش قرار داده می‌شود.

  [/section]
  [row]

  [col span__sm=”12″ divider=”true” margin=”0px 0px 0 0px” align=”center”]

  [row_inner col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” h_align=”center” depth=”2″ depth_hover=”5″]

  [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  1. دوره آموزش استاندارد حسابرسی 250 – ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]