دوره‌های آموزشی استانداردهای حسابرسی

دوره‌های آموزشی استانداردهای حسابرسی به شرح زیر ارائه می‌گردد. برای هر استاندارد یک دوره آموزشی تعریف شده است که در آن فایل‌های متن استاندارد با هایلایت بخش‌هایی که بیشتر در آزمون‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، فایل‌های پاورپوینت آموزشی و آزمون استاندارد که محیطی شبیه محیط آزمون واقعی در آن شبیه‌سازی شده است، ارائه می‌شود.

دوره‌ها به ترتیب تهیه و در این بخش قرار داده می‌شود.