Karshenas

استفاده از کارشناس در حسابرسی عملیاتی

یکی از موضوعاتی که در حسابرسی و مخصوصاً در حسابرسی علمیاتی مطرح می شود استفاده از کارشناسان رشته‌های دیگر در حسابرسی عملیاتی است. بر...

ادامه مطلب

Auditor-services

انواع خدمات حسابرسی

دامنه خدماتی که توسط حسابرسان ارایه می‌شود از یک حسابرس تا حسابرس دیگر می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند هم در کیفیت خدمات و هم ...

ادامه مطلب

company knowing

7 راه برای کسب شناخت از فعالیت شرکت

یکی از مهمترین مسائلی که در هر حسابرسی مطرح می‌شود شناخت فعالیت و صنعتی است که شرکت در آن زمینه فعالیت می‌کند. بدون کسب شناخت از فعالیت...

ادامه مطلب

Fraud

آیا کشف تقلب وظیفه حسابرسان است؟

یکی از موضوعات چالش برانگیز امروز در حسابرسی، تقلب است. از یک طرف انتظار عمومی از حسابرسان این است که حسابرسان باید تقلبات موجود در صور...

ادامه مطلب

Audit pricing

پاسخ 8 سوال درباره قیمت‌گذاری خدمات در حسابرسی

قیمت‌گذاری خدمات در حسابرسی می‌تواند شما را ثروتمند کند. اگر با نحوه نرخ‌گذاری و در نتیجه قیمت‌گذاری خدمات آشنا باشید می‌توانید کنترل ب...

ادامه مطلب

Audit

پاسخ 5 سوال از بیشترین سوالات مطرح شده درباره حسابرسی

سوالات زیادی در رابطه با حسابرسی مطرح شده است که 5 سوال زیر بیشترین آمار سوالات طرح‌شده طبق آمار شرکت گوگل می‌باشد. با هم پاسخ این سوال...

ادامه مطلب