قبلی
بعدی

آخرین مقالات آموزشی

effectiveness
مرادعلی حمزه‌لی

اثربخشی و مزایای آن

تعریف اثربخشی چیست؟ میزان تحقق اهداف را اثربخشی گویند. به عبارت دیگر ناشی از عملیات موجود و منابع در اختیار به چه میزان به اهداف

ادامه مطلب »

جدیدترین محصولات