دوره آموزش الکترونیکی کردن پرونده حسابرسی

100,000 تومان

الکترونیکی کردن پرونده حسابرسی با کمترین هزینه

دسترسی به تمامی مدارک پرونده در سال‌های بعد

معرفی تمامی ابزارهای لازم و نحوه کار با آنها

آموزش کار با برنامه‌های معرفی شده در حد نیاز