درس دوم – مروری بر پردازش معاملات و سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه

اهداف یادگیری این فصل عبارتند از: تشریح چرخه پردازش داده‌ها که در پردازش تراکتش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل چگونگی ورود داده، پردازش و ذخیره‌سازی داده و چگونگی اطلاعات خروجی است. بحث در رابطه با چگونگی استفاده سازمان‌ها از سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان در پردازش تراکنش‌ها و فراهم‌سازی اطلاعات   فایل پاورپوینت این […]

درس اول – مروری کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

اهداف یادگیری این فصل عبارتند از: تفکیک بین داده‌ها و اطلاعات توضیح در رابطه با تصمیماتی را که یک سازمان اتخاذ می‌کند. توضیح این که چگونه AIS به سازمان ارزش اضافه می‌کند.   فایل پاورپوینت این درس: PDF ارائه جلسه اول   فایل صوتی جلسه اول در دو بخش زیر ارائه شده است که از […]